Jesteśmy w 13 miastach Polski, niebawem w kolejnych

Szkolenia skierowane na zapotrzebowanie pracodawców

81% absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy

Certyfikacja Oracle w SDA

Kurs + Egzamin: Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer

Co zawiera pakiet?

 1. Dostęp do platformy elearningowej Oracle:
 2. 40 h materiałów video
 3. 2 podręczniki (300 stron każdy)
 4. ćwiczenia z kursu online
 5. voucher na egzamin (ważny 3 miesiące od daty otrzymania dostępu)
 6. Cena kursu online + vouchera na egzamin: 1500 zł netto (1845 zł brutto)

Co dalej?

 1. Decyzja
 2. Wypełniasz formularz
 3. Otrzymujesz fakturę proformę
 4. Opłacasz fakturę
 5. Otrzymujesz dane do logowania do platformy Oracle
 6. 3 miesiące na podejście do egzaminu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się podstaw języka i platformy Java w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 8 Programmer I, szczególnie zaś dla osób chcących przystąpić do tego egzaminu.

 • skompilować i uruchomić aplikację Java używając podstawowych narzędzi wiersza poleceń,
 • tworzyć aplikacje Java SE wypisujące komunikaty tekstowe na standardowe wyjście,
 • tworzyć klasy i metody,
 • używać parametrów, zmiennych lokalnych, pól instancyjnych i statycznych oraz rozumiał różnice między różnymi rodzajami zmiennych związane z inicjalizacją i zakresem widoczności,
 • używać liczb, wartości logicznych i napisów oraz operatorów z nimi związanych,
 • używać tablic i klasy pomocniczej Arrays,
 • tworzyć metody przeciążone oraz metody o zmiennej liczbie argumentów,
 • rozszerzać klasy, nadpisywać metody, używać klas abstrakcyjnych i interfejsów,
 • używać standardowych i własnych wyjątków,
 • używać elementów API standardowej edycji Javy w zakresie „wrapperów” (typy Integer, Long itd.), klas String, StringBuilder i podstawowej obsługi daty i czasu,
 • używać prostych wyrażeń lambda.

 • Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.
 • Instrukcje sterujące, operatory, zmienne i deklaracje, metody
 • Typy liczbowe i arytmetyka
 • Obiekty, zasada działania referencji w Javie
 • Klasy, pola i metody, elementy instancyjne i statyczne
 • Modyfikatory widoczności
 • Przeciążanie metod
 • Dziedziczenie i nadpisywanie metod
 • Klasy abstrakcyjne i interfejsy
 • Wyjątki
 • Lambda wyrażenia i referencje do metod
 • Budowanie i uruchamianie aplikacji z wiersza poleceń (javac, java, jar)
 • Obsługa napisów (String, StringBuilder)
 • Tablice
 • Porównywanie obiektów
 • Kolekcje
 • Strumienie i funkcyjny styl programowaniav
 • Obsługa czasu w Javie (java.time)

Czas trwania kursu: 3 miesiące na podejście do egzaminu od momentu uzyskania loginu

 1. test wielokrotnego wyboru
 2. 70 pytań
 3. 150 minut na rozwiązanie testu
 4. próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi

Gdzie można zdać egzamin?

Wyrażam zgodę na to, aby SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni:
*Wyrażenie żądania jest dobrowolne. Jednak w przypadku niezaznaczenia tego żądania SDA Sp. z o.o. wstrzyma się ze spełnieniem świadczenia przez 14 dni, tak aby umożliwić użytkownikowi odstąpienie od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).