Jak zostać testerem oprogramowania

Kim jest tester oprogramowania i jak wygląda jego praca?

Tester to osoba, która sprawdza oprogramowanie, wychwytuje błędy, a także analizuje wymagania dotyczące konkretnej aplikacji lub programu. Można wyróżnić dwa rodzaje testerów, tj.:

  • Tester manualny, który ręcznie sprawdza dany produkt i ocenia, czy wszystkie funkcje działają poprawnie i efektywnie,
  • Tester automatyczny, który musi przygotować skrypty, dlatego praca wymaga znajomości języków programowania, a także wcześniejszego doświadczenia jako tester manualny

W obu przypadkach, na pracownikach leży spora odpowiedzialność, ponieważ konieczne jest zadbanie o to, aby produkt nie był wadliwy.

Pierwsze kroki czyli kurs testera oprogramowania

Swoją przygodę z branżą IT najlepiej jest rozpocząć od wizyty w szkole programowania, ponieważ można tam znaleźć szeroką ofertę kursów, także takich, które przygotowują do pracy na stanowisku testera oprogramowania. Poszukiwać można zarówno kursów weekendowych, jak i takich, które odbywają się w tygodniu roboczym. Ważne jest także zdobycie certyfikatu ISTQB, który potwierdza umiejętności i tym samym zwiększa atrakcyjność danej osoby na rynku pracy.

Zdobywanie doświadczenia i praca jako tester oprogramowania

Zapotrzebowanie na aplikacje i tworzenie nowego oprogramowania cały czas wzrasta, dlatego wiele firm poszukuje testerów. Ważne jest, aby po kursie w szkole programowania zacząć jak najszybciej poszukiwać pracy, nawet jeśli początkowo ma być to niskopłatny staż. Najważniejsze jest zdobycie doświadczenie i kluczowych kompetencji na tym stanowisku! Później można już samodzielnie dalej kierować swoją karierą i iść w kierunku testowania manualnego lub automatycznego, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Inne przydatne kompetencje w pracy testera

Osoba, która chce rozpocząć pracę na stanowisku testera powinna nie tylko ukończyć odpowiedni kurs w szkole programowania, ale także posiadać umiejętności. Wśród najważniejszych kompetencji można wyróżnić: rzetelność, cierpliwość, poczucie odpowiedzialności za dany produkt, zaangażowanie w pracę, a także efektywne zarządzanie czasem. Warto dodać, że tester manualny nie musi mieć ukończonego kursu programowania, jednak zawsze zdolność pisania kodu jest dodatkowym atutem w branży IT.

Dlaczego warto zostać testerem oprogramowania?

Jest wiele powodów, dla których warto ukończyć kurs na testera w szkole programowania. Przede wszystkim, praca w tym zawodzie wiąże się z ogromnymi możliwościami i to zarówno pod względem rozwoju zawodowego, wytyczenia ścieżki kariery, a także w kontekście wysokich zarobków oraz zdobywania wszechstronnej wiedzy. Perspektywy dla testerów są bardzo dobre, ponieważ przedsiębiorstwa prześcigają się w tworzeniu nowych aplikacji i technologii. Każde oprogramowanie trzeba sprawdzić i przeanalizować, dlatego testerzy mają pełne ręce roboty.