Testowanie oprogramowania metodą białej i czarnej skrzynki

Metoda białej skrzynki

Testowanie metodą białej skrzynki opiera się na analizie struktury programu. Tester zna budowę systemu, ma wiedzę na temat kodu źródłowego, jednak chce sprawdzić, czy w oprogramowaniu nie pojawiają się błędy. Metoda białej skrzynki pozwala na stwierdzenie, które linijki kodu są poprawne, a które są błędne. Warto wiedzieć, że tę metodę wykorzystują nie tylko testerzy, ale także programiści. W szkole programowania można nauczyć się metody białej skrzynki zarówno na kursach dla programistów, jak i dla testerów.

Wśród najważniejszych zalet tego rozwiązania wyróżnia się przede wszystkim możliwość optymalizacji kodu, a także określenie przyczyn błędów. Z drugiej strony, nie zawsze jest realne przetestowanie każdego warunku aplikacji, a dodatkowo wykrycie błędów może być niemożliwe w strukturze, dopiero po uruchomieniu programu. Oznacza to, że dopiero tester sprawdzający oprogramowanie od zewnątrz jest w stanie sprawdzić, co nie działa. Właśnie dlatego wykorzystuje się także drugą metodę.

Metoda czarnej skrzynki

Tester, który nie wie, jak jest skonstruowany system, zwykle decyduje się na metodę czarnej skrzynki. Oznacza to, że tester musi spojrzeć na program od zewnątrz. Zwykle metodę stosują osoby, które nie są autorami oprogramowania. Metoda czarnej skrzynki odnosi się przede wszystkim do testów funkcjonalnych, czyli stwierdzenia, „co dany program ma robić, a czego nie”. Tester ma świadomość tego, jakie funkcje powinien spełniać konkretny program, jednak nie wie, w jaki sposób się to odbywa – nie wie jakie algorytmy i operacje działają w środku systemu. Metoda czarnej skrzynki ma tę zaletę, że kolejne testy są powtarzalne, jednak problemem jest brak wiedzy na temat przyczyn pojawiających się błędów oraz niemożność przetestowania wszystkich opcji. Warto pamiętać o tym, że testy czarnej skrzynki pozwalają w większym stopniu na wykrycie błędów, jednak nie dają zbyt dużej szansy na stwierdzenie, co jest źródłem problemów.
W szkole programowania, można zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat różnych metod testowania oprogramowania, a także dowiedzieć się, jakie narzędzia do wykonywania testów są najbardziej popularne.