Jesteśmy w 13 miastach Polski, niebawem w kolejnych

Szkolenia skierowane na zapotrzebowanie pracodawców

81% absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy

Rządowe pożyczki na kształcenie

 

Program rządowy “Pożyczki na kształcenie” już ruszył! W związku z tym przyjmowane są już aplikacje dla chętnych uzyskać nieoprocentowaną pomoc zwrotną (tj. pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia). Jej wysokość to od 600 do aż 100 000 tys. złotych i jest nieoprocentowana, nie obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jeśli myślisz o nauce programowania w  naszej akademii – to doskonała okazja, żeby odciążyć swój budżet i pokryć koszt szkolenia w 100% ze środków z programu.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Dla kogo?

W programie udział wziąć mogą osoby:

 • pełnoletnie;
 • zamieszkujące na obszarze Polski;
 • chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje;

oraz

 • które posiadają zdolność do spłaty pożyczki, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki;
 • pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak również samo zatrudnione oraz niepracujące (bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.).

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co?

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Dodatkowe kryteria:

 • pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła. Jeśli na stronie Software Development Academy nie ma w tym momencie kursu w Twoim mieście na stronie – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się kiedy i w jakim trybie ruszy najbliższy;
 • ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Jak się ubiegać?

Wniosek o pożyczkę można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę. Znajdują się tu również wszystkie niezbędne dokumenty:

 • regulamin pożyczek,
 • wzór Umowy i Karty Identyfikacji Pożyczki,
 • wzór zaświadczenia o dochodach,
 • zakres danych wymaganych we Wniosku o Pożyczkę,

Umowa między Pożyczkobiorcą a Operatorem zostanie wygenerowana automatycznie w systemie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. Status wniosku można śledzić na bieżąco po zalogowaniu.

Dane Software Development Academy

Przy składaniu wniosku niezbędne będzie podane danych podmiotu organizującego szkolenie:

 • nazwa podmiotu: SDA Sp. z o. o.
  Aleja Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
  NIP: 5842741225;
 • nr konta: 40 1140 1153 0000 4241 4900 1001;
 • nr instytucji szkoleniowej: 2.22/00104/2015.

Niezbędne jest również podanie adresu szkolenia, czasu jego trwania i zakończenia. O szczegóły dopytaj nas drogą mailową: [email protected] lub telefonicznie: 58 782 48 88.

 

Pamiętaj o zgłoszeniu Software Development Academy chęci udziału w kursie! Wysłanie wniosku do projektu nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca ani deklaracją chęci udziału w konkretnym szkoleniu.

Umorzenie pożyczki

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu lub studiów z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej(zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.).

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki przy spełnieniu dodatkowych warunków (link do oficjalnej strony projektu z pełnymi informacjami podajemy u dołu strony).

_________________________________________________________

Pełne informacje znajdują się na oficjalnej stronie: http://inwestujwrozwoj.pl/

Wybierz kurs i zapisz się już dziś

 • Java od podstaw

  Gdańsk

  24.04.2019

  szczegóły
 • Java od podstaw

  Gdynia

  27.04.2019

  szczegóły
 • Python od podstaw

  Wrocław

  27.04.2019

  szczegóły
 • Python od podstaw

  Poznań

  27.04.2019

  szczegóły
 • osoba kontaktowa

  Umów się, żeby porozmawiać z nami o kursie!

  Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, skrzydło IVD, II piętro

  58 782 48 88

Zgarnij 2000zł

Nie czekaj! Zapisz się już dziś, ciesz się niższą ceną i naładuj baterie przed nauką!

 

na Majówkowy Chillout!