Jesteśmy w 13 miastach Polski, niebawem w kolejnych

Szkolenia skierowane na zapotrzebowanie pracodawców

81% absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy

 

Regulamin zniżek i promocji oferowanych podczas kursów organizowanych przez Software Development Academy

Organizatorem zniżek i promocji jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 96/98.

Osoby aplikujące na kurs mogą uzyskać zniżki i promocje obowiązujące do ceny regularnej kursu, zawartej na stronie www.sdacademy.pl. Promocje i zniżki mogą się łączyć tylko w określonych przypadkach, opisanych niniejszym dokumentem, zwanym dalej Regulaminem.

Aplikujący na kurs mogą uzyskać następujące zniżki i skorzystać z poniższych promocji:

  1. 5% zniżki za płatność za kurs z góry do dnia rozpoczęcia kursu;
  2. Zniżkę za obecność podczas spotkania informacyjnego, warsztatu demo lub spotkania dodatkowego, organizowanego przez Software Development Academy typu np. O Javie przy kawie lub webinar. Informację o rodzaju przysługującej zniżki uczestnik spotkania otrzyma drogą mailową na podany przez siebie obowiązujący kontaktowy adres mailowy, bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem osoby przyjmującej zapisy na wybrany kurs. Zniżka za uczestnictwo obowiązuje wyłącznie na najbliższy komunikowany kurs (np. zniżka za spotkanie w Warszawie obowiązuje wyłącznie na najbliższy kurs danej technologii w Warszawie). Zniżki ze spotkań nie łączą się. Obowiązuje zniżka wyłącznie z jednego wybranego spotkania, obowiązującego na kurs w określonej dacie, miejscu i technologii (komunikowana podczas zapisów na spotkanie, bądź w trakcie lub po spotkaniu).
  3. Zniżki ustalone przez Software Development Academy na potrzeby dodatkowo organizowanych przedsięwzięć, komunikowane uczestnikom akcji specjalnych, konferencji, targów pracy i innych;
  4. Zniżki ustalone na potrzeby działań promocyjnych Software Development Academy w internecie – działania promocyjne na Facebooku i innych kanałach (np. zniżka za ostatnie miejsce na kurs, zniżka dodatkowa na wybrany kurs);

Osoby korzystające z programu pożyczek rządowych „Inwestuj w rozwój” nie mogą łączyć tej formy płatności z żadną z obowiązujących zniżek.

Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą za wyjątkiem zniżek ujętych w punkcie 1 i 2.

Płatność ratalna nie wyklucza możliwości skorzystania z określonych zniżek.

W przypadku podpisania przez kursanta umowy dotyczącej przystąpienia do kursu, nie ma możliwości przyznania dodatkowej zniżki, nieuwzględnionej przed podpisaniem umowy, a tym samym dokonania zmian w zapisie umowy.

Regulamin obejmuje wszystkie obowiązujące zniżki i jest na bieżąco aktualizowany. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sdacademy.pl oraz w siedzibie SDA sp. z o.o.

Zniżki i promocje są uwzględniane dla osób, które złożyły aplikacje na wybrany kurs.