🚀 Teraz każdy nasz kurs zgarniesz w obłędnie niskiej cenie! Nawet 40% taniej >>CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ<<

SDA / Information obligation STYPENDIA

Obowiązek informacyjny

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, KRS 0000554532, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5842741225.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli będziesz zainteresowany udziałem w programie ,,Stypendium na rozwój kompetencji cyfrowych w ramach programu 1000 pracowników dla polskiej branży IT” (dalej: Program) i podasz nam w tym celu swoje dane osobowe za pośrednictwem udostępnionego wniosku stypendialnego, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będą działania zmierzające do zawarcia umowy uczestnictwa w kursie objętym Programem lub nasz uzasadniony interes, polegający na przyjęciu zgłoszeń do Programu, weryfikacji spełnienia warunków udziału w Programie, ustaleniu osób zakwalifikowanych do Programu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag co do przeprowadzenia Programu, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie usług Administratora do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

W tym przypadku będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub przez okres definiowany przepisami prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, marketingowych lub informatycznych. Nie udostępniany Twoich danych naszym partnerom biznesowym, chyba że wyrazisz na to odrębną zgodę.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Podane przez Ciebie dane osobowe są analizowane przez naszych pracowników w taki sposób, by przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb lub odpowiedzieć na Twoje zapytanie.