🚀 Teraz każdy nasz kurs zgarniesz w obłędnie niskiej cenie! Nawet do 50% taniej >>CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ<<

SDA / Regulamin programu STYPENDIA

WARUNKI PROGRAMU „STYPENDIUM NA ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W RAMACH PROGRAMU 1000 PRACOWNIKÓW DLA POLSKIEJ BRANŻY IT”

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki realizacji przez  SDA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, NIP 5842741225, Regon 361328749 (dalej: SDA) projektu pod nazwą „Stypendium na rozwój kompetencji cyfrowych w ramach programu 1000 pracowników dla polskiej branży IT” dla nowych klientów. 
 2. Nazwa Programu: „Stypendium na rozwój kompetencji cyfrowych w ramach programu 1000 pracowników dla polskiej branży IT” (dalej: Program). 
 3. Czas obowiązywania Programu: od 12.01.2022 r. do 31.08.2022 r. 
 4. Program dotyczy zwiększenia dostępu do możliwości nabywania kompetencji cyfrowych przez nowych klientów SDA poprzez przyznanie, w okresie obowiązywania Programu, rabatu na usługę szkoleniową realizowaną przez SDA na rzecz osób, które spełnią warunki Programu. 
 5. Adresatem niniejszego Programu (dalej: Nowy Klient) są osoby, które po zapisaniu się 
  i wypełnieniu wniosku o udział w Programie (dalej: Wniosek Stypendialny), przybyły 
  na spotkanie informacyjne realizowane przez SDA i zawarły, w okresie trwania Programu, umowę o świadczenie usług szkoleniowych z SDA na wybraną technologię objętą niniejszym Programem.
 6. Warunki Programu: 
  • Zapis na spotkanie informacyjne SDA.
  • Wypełnienie Wniosku Stypendialnego.
  • Udział w spotkaniu informacyjnym. 
  • Zawarcie z SDA umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 7. Program polega na przyznaniu rabatu na świadczone przez SDA usługi szkoleniowe Nowym Klientom (dalej: Kursy), którzy spełnią warunki Programu, a w szczególności uargumentują, we Wniosku Stypendialnym, swoją motywację do przebranżowienia. 
 8. Programem objęte zostanie 1000 osób, które spełnią warunki określone w pkt 6 i 7 Regulaminu.
 9. Wykaz Kursów, które objęte są Programem stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Wartość rabatów w zależności od pakietów i wybranych technologii prezentuje poniższa tabela.
TECHNOLOGIA
WIEDZA
KARIERA W IT
KARIERA W IT PRO
GWARANCJA PRACY
Java
2000 zł
2500 zł
3000 zł
Python
2000 zł
2500 zł
3000 zł
UX/UI
2000 zł
2200 zł
2500 zł
Data Science
2000 zł
2200 zł
2500 zł
CyberSecurity
2500 zł
Tester
1000 zł
1500 zł
2000 zł
 1. W przypadku spełnienia przez Nowego Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie, rabat określony w pkt 10 zostanie ujęty przy określaniu ceny za Kurs w zawartej przez Nowego Klienta umowie o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. SDA zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów niniejszego Regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny. SDA zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu kursów objętych niniejszym Programem.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej SDA. 

Wykaz kursów w ramach Programu | wersja z 21.01.2022

TECHNOLOGIA
START KURSU WIECZOROWEGO
START KURSU WEEKENDOWEGO
Java
15/02/2022
29/01/2022
Python
15/02/2022
29/01/2022
UX/UI
29/01/2022
Data Science
22/02/2022
29/01/2022
CyberSecurity
29/01/2022
Tester
22/02/2022
29/01/2022