Uzyskaj Stypendium IT o wartości 50% kursu

SDA / Career advice – Workshop / Career advice – Workshop – Test

Uwaga! Możesz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

Career advice – Workshop